ROTS & WATER.......KIEZEL & DRUPPEL

Vanaf 2010 ben ik gediplomeerd Rots en Water trainer en begeleid ik groepen en individuele leerlingen vanaf zeven jaar. Rots en Water oefeningen leren het kind op een vriendelijke, maar duidelijke wijze zijn of haar grenzen aan te geven. En misschien wel het allerbelangrijkste is dat ze hun impulsen leren beheersen, eerst denken dan handelen vanuit het principe stromend als water en stevig als een rots. Het resultaat is dat kinderen positief veranderen en zich vrijer bewegen en nadenken voordat hij of zij iets doet of zegt.  

In het Rots en Waterprogramma gaat het om bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een snel veranderende, multiculturele samenleving. Steeds meer jonge mensen kennen steeds minder betekenisvolle relaties en worden niet of nauwelijks gesteund, gecorrigeerd en geholpen in hun persoonlijke ontwikkeling, in het maken van weloverwogen eigen keuzes en het vinden van een eigen weg, wat tot gevolg heeft dat er meer problemen en achterstanden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling ontstaat. Gezinnen vallen vaker uit elkaar en/of zijn niet in staat werkelijke zorg te dragen voor de opvoeding van de kinderen. Scholen verworden meer en meer tot kennisinstituut en schuiven de extra zorg die kinderen nodig hebben af op interne en externe specialisten. Er komen meer kinderen met etiketjes op hun hoofd (AD(H)D, PDD-NOS enz.) en worden onder de gemeenschappelijke noemer "rugzak" leerling geplaatst. Op het bewegingsonderwijs (sport, spel en gymnastiek) wordt meer bezuinigd terwijl dat juist de plek is waar kinderen in levensechte situaties met anderen kunnen leren samen spelen, regels en grenzen leren ervaren en respecteren, en waar sociale vaardigheden spelenderwijs worden ontwikkeld. De veranderende, multiculturele samenleving doet een beroep op zelfstandigheid en sociale competenties, op het vermogen om met andere mensen, anders denkende en anders voelende mensen, respectvol samen te leven terwijl juist dat vermogen door de hierboven genoemde oorzaken ontbreekt. En precies daar betreden we het werkterrein van Rots en Water.

De lessen Rots en Water kunnen individueel worden aangeboden of in groepen van maximaal zes leerlingen met een rugzak. Tijd en datum in overleg.