KINDERREIS

Waarom innerlijke reizen met kinderen? 
Een tijd geleden las ik een tijdschrift het volgende:


“ De kinderen van tegenwoordig zijn overprikkeld.”

 

Ik besefte hoeveel waarheid deze zin bevat. Tijdens mijn werk als vakdocent Humanistische vormingsonderwijs ontmoet ik veel kinderen die overprikkeld zijn en ten gevolge hiervan  gedragsproblemen ontwikkelen. Welke prikkels ontvangt een kind zoal in onze maatschappij? De kinderen met wie ik werk geven me veel informatie over situaties die ze als moeilijk benoemen. 

  • Kinderen worden geconfronteerd met beelden en informatie die hun brein nog niet kan verwerken zoals: “geweld en leed op journaal, seksualiteit, enge series en gewelddadige games.
  • Kinderen zijn getuige van ruziënde en bekvechtende ouders, met in sommige gevallen fysiek geweld. 
  • Scheidingen, de nieuwe partners van hun ouders en de hierbij behorende loyaliteit conflicten voor het kind.
  • Overlijden van geliefd mens of dier. Veel kinderen hebben wel iemand in de omgeving die ernstig ziek is of dood is gegaan.

Dikwijls is veel van deze bovenstaande informatie en de bijbehorende emotionele gevoelens teveel voor het kind om te verwerken. Tot twaalf jaar is het onderscheidingsvermogen nog niet helemaal ontwikkeld en zijn kinderen niet goed in staat om de ontvangen informatie te verwerken. Gevoelens van frustratie kunnen hier het gevolg van zijn en vormen een storing in het dagelijkse leven. Dit kan tot gevolg hebben dat de goede aard van het kind overschaduwd wordt door slechte emoties en deze gekwetste gevoelens beperken een kind tot niet liefdevol, angstig of star gedrag, wat een duidelijk verzoek om hulp is.

De vriendelijke aandacht tijdens een innerlijke reis moedigt het kind aan om het vervelende gevoel helemaal te voelen. Hij/zij kan hierop energiek huilen, razen, bibberen of lachen, tot hij de gevoelens kwijt is die zijn beoordelingsvermogen van slag brachten. Een emotionele uitbarsting van een kind is een natuurlijk herstelproces dat hem/haar zijn mogelijkheid om te ontspannen, lief te hebben en te leren teruggeeft. Je hoeft alleen maar naar zijn/haar diepste gevoelens te luisteren om de hoop en liefde in zijn hart vrij te laten stromen. Kinderreizen zijn geschikt voor alle kinderen met en zonder gedragsproblemen.

Wilt u liever uw kind in een groep een reis laten maken?Kijk dan eens op de site van Maarten en Yvonne van Paradisekids. http://www.paradisekids.nl    SENIORENREIS  

Een mooier geschenk bestaat er niet. Een levensdoelreis, seniorenreis of het magisch coaching traject is uitermate geschikt voor oudere mensen die terug zien op hun leven en merken dat er nog sprake is van onverwerkte emotie en bepaalde situaties in hun leven op orde willen brengen. Sommige mensen maken een spirituele groeispurt als ze met hun eigen sterfelijkheid worden geconfronteerd. Ze worden zich bewust dat ze zijn blijven steken in oude patronen en gewoontes. Soms maken ze een verscheidenheid aan emoties door, zoals; “boosheid, ontkenning, angst, bitterheid, wroeging en wrok over verschillende facetten in het leven die men niet optimaal geleefd heeft." De angst voor verandering is groot, maar aan het levenseinde gaat het alleen om liefde en relaties. Tijdens een innerlijke reis wordt de mogelijkheid gecreëerd om daar waar nodig is tot vergeving te komen, onuitgesproken woorden kunnen geuit worden. Het is moeilijk om anderen te vergeven maar het kan nog moeilijker zijn om jezelf te vergeven voor iets wat je hebt gedaan of nagelaten hebt. Ook daarvan kan je jezelf bevrijden. Het wonderlijke aan het reizen met senioren is dat slecht één innerlijke Reis genoeg is om fantastische resultaten te zien! De ogen stralen weer! De senioren kunnen hun laatste levensjaren nog vreugdevol en in liefde doorbrengen.