WAAROM FILOSOFEREN MET KINDEREN? 

Filosoferen stimuleert zelf denken. Dat houdt in: informatie verwerken, beredeneren, creatief denken en evalueren. Het brengt kinderen verder in hun emotionele ontwikkeling door zelfkennis, zelfsturing, motivatie en compassie. Het bevordert tevens het ontdekken van grote en kleine waarden in jezelf, de ander en de wereld om zich heen. Zingeving vragen als "Wie ben ik? Wie ben ik in de wereld? helpen het kind een heldere visie te ontwikkelen. Filosoferen geeft je een gevoel van; "Ik ben goed zoals ik ben, met mijn gedachten en meningen". Doordat ze leren vragen te stellen, leren ze een mening te vormen en ontdekken ze dat gedachten veranderlijk zijn en altijd bijgesteld mogen worden. Dit versnelt het emotionele groeiproces van een kind op natuurlijke wijze. Filosoferen met kinderen biedt de begeleider een kans om het kind beter te leren kennen. over hoe ze over zichzelf denken, over anderen, over de wereld en hoe ze zich hierbij voelen. Natuurlijk kunnen wij als opvoeders en begeleiders kinderen zelf van alles leren en aangeven, maar de dingen die door henzelf ontdekt kunnen worden, zullen op een hele ongekunstelde natuurlijk manier geïntegreerd worden in hun dagelijks bestaan. Een natuurlijke harmonie tussen hoofd en hart geboren uit zelfonderzoek!