ZO ZIT DAT DUS MET 10+   

Een project over relationele en seksuele vorming in groep  7 en 8. Het project past bij het leergebied ‘Gezond en redzaam gedrag’. (Rots en water) Dit leergebied is erop gericht leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden te laten verwerven ten aanzien van een gezond en redzaam gedragspatroon, dat past bij henzelf en bij de omgeving waarin ze opgroeien. Relationele en seksuele vorming worden niet expliciet genoemd in de kerndoelen van het basisonderwijs. Dit in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, waar seksuele voorlichting onderdeel is van het vak verzorging in de eerste en tweede klas. Seksuele en relationele vorming hoort echter ook thuis in het basisonderwijs. Daarvoor zijn verschillende argumenten aan te geven. Het begrip seksuele voorlichting is te beperkt en wordt nog vaak alleen geassocieerd met het geven van informatie over de voortplanting. Seksualiteit heeft ook te maken met gevoelens van vriendschap en liefde, met relaties en omgangsregels. We spreken daarom liever van relationele en seksuele vorming. In deze brede betekenis hoort het thuis in alle groepen van de basisschool. Kinderen worden via de televisie, tijdschriften, popsongs en reclame al jong geconfronteerd met seksuele informatie en seksueel gedrag. Dit beeld van seksualiteit is veelal eenzijdig. Het is belangrijk dat kinderen weten dat seksualiteit ook te maken heeft met respect voor elkaar, met gevoelens van liefde en met normen en waarden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen steeds jonger in de puberteit komen. De leeftijd waarop de meeste meisjes beginnen te menstrueren, ligt tegenwoordig ergens 11 en 13 jaar. Maar dat kan ook al eerder zijn. Jongens beginnen meestal twee jaar later met de puberteit, maar een jongen in groep 8 met beginnend schaamhaar en okselhaar is geen uitzondering meer. Ook blijkt uit onderzoek dat kinderen steeds jonger met seks beginnen. De zogenaamde ‘seksuele carrière’, beginnend bij de eerste tongzoen en eindigend bij de eerste coïtus, speelt zich af in de periode tussen het twaalfde en het zeventiende jaar. Het is belangrijk kinderen niet alleen tijdens die periode te informeren, maar ook al in de jaren daarvoor. Op de basisschool zijn kinderen immers al bezig met sociale relaties die de basis vormen voor latere seksuele relaties.

Ik hoop met bovenstaande voldoende te hebben toegelicht dat het om een leerzaam, op de leeftijdsgroep afgestemd en leuk project gaat. 

ONDERWERPEN GROEP 7
Les 1 Als ik verliefd ben, dan
Les 2 Verliefd
Les 3 Bloot
Les 4 Waar kom ik vandaan? (DVD)
Les 5 Vragen over waar kom ik vandaan
Les 6 Seksuele intimidatie


ONDERWERPEN GROEP 8
Les 1 Echt/onecht
Les 2 Innerlijk/uiterlijk
Les 3 Innerlijk/uiterlijk
Les 4 Ik verander in de puberteit
Les 5 Wat gebeurt er met mij? (DVD)
Les 6 Puberquiz/puberkwartet
  De lessen duren drie kwartier en worden gedurende zes achtereenvolgende weken aangeboden. Data en tijd in overleg. 
Het lesprogramma kan afwijken van bovenstaande informatie. In principe onderzoek ik tijdens het uitvoeren waar de behoefte van de groep ligt.