Ontdek enkele van de buitengewone geheimen die het Enneagram kan onthullen over de sluiers van het ego en ontdek hoe je ze kunt wissen. Ik werk met unieke ego-fixatie realisaties die elders niet beschikbaar zijn. Leer de dynamiek begrijpen van mengsels en bewegingslijnen - hoe ze presenteren, wat ze kunnen onthullen en hoe ze samenwerken. De diepe invloed van zelfbehoud, sociale en seksuele instincten op fixatie en wat ze onthullen. Elk type in het Enneagram heeft gezonde kwaliteiten, ongezonde kwaliteiten, drijfveren, vermijdingen en valkuilen. 


Hieronder laat ik van alle types de drijfveren en vermijdingen zien. 

 


DRIJFVEREN

 1. Veroordeling, boosheid, woedende, verontwaardiging t.o.v. zelf en anderen, perfectionistische controle, eigengerechtigheid, zelfkritiek en morele superioriteit.
 2. Geliefd moeten zijn, als liefhebbend, zorgzaam, onbaatzuchtig, nobel, goed gezien moeten worden, nodig zijn, anderen moeten verzorgen en verheffen.
 3. De beste moeten zijn, moeten winnen, een imago van succes en bekwaamheid moeten kweken, behoefte aan erkenning, bewondering, eerbetoon.
 4. Behoefte aan adoratie, behoefte om gezien te worden als uniek, speciaal, jaloers op talenten, kwaliteiten, omstandigheden, aandacht van anderen.
 5. Hebzucht, gretigheid (van kennis en dingen) angst, behoefte om te analyseren en expertise ontwikkelen om zichzelf te beschermen tegen de eigen fragiliteit en kwetsbaarheid.
 6. Irrationele angst, paniek, behoefte aan veiligheid, geobsedeerde voorbereiding op crisis, catastrofe. In het bekende moeten leven, twijfel, bezorgdheid. Erbij moeten horen.
 7. Angst voor angst (totaal vermijding van angst) Steeds meer, anders, nieuw moeten hebben of ervaren. Behoefte aan voortdurende stimulans, gezien moeten worden, zichzelf en anderen beter moeten laten voelen of verheffen.
 8. Lust, passie (seksueel voor het leven), moeten domineren, de baas moeten zijn, behoefte aan macht, controle, dominantie, respect, fysiek zichzelf en anderen moeten beschermen.
 9. Behoefte aan emotionele controle
  & onderdrukking van emoties (om vernietiging van fysiek bestaan te vermijden) Behoefte aan vrede, gematigdheid, compromis (ten koste van alles) Behoefte aan eenheid. 

VERMIJDINGEN

 1. Veroordeling, boosheid, gestraft worden door God-het leven-Universum (als gevolg te weinig goed te doen) Onvolmaaktheid, kritiek van anderen, zelfkritiek is al teveel. 
 2. Niet geliefd zijn, onwaardigheid, waardeloosheid, zich niet geapprecieerd voelen, eigen behoeftes, de ware eigen behoeftigheid.

 3. Falen, waardeloosheid, leegheid, als een verliezer gezien worden.                                                                                                              
 4.  Gewoon zijn of lijken, hetzelfde zijn als  iedereen, kritiek, middelmatigheid,  emotionele oppervlakkigheid.                                                         
 5. Blootstelling, emotionele verbondenheid, betrokkenheid bij het leven, eigen fysieke behoeften, emotionele pijn en angst.                                                 
 6. Gekte, chaos, incompetentie, gezond risico, afwijken van de norm, gestraft worden.                                                                                                                                       
 7. Vrees, angst, pijn, emotionele diepgang, verveling en stilte                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 8. Kwetsbaarheid, zwakte, impotentie, ontoereikendheid, hulpeloosheid, geen controle hebben, krachteloos, machteloosheid.                                                        
 9. Vernietigende woede, boosheid, gecontroleerd worden, confrontatie.
  Alle  heftige emoties. Gemarginaliseerd worden, onbetekenend zijn.                                                                                               

Na afloop van de No Ego workshop heb je enkele van de diepste geheimen van het Enneagram ontdekt. Deze omvatten onze gemengde ervaring van fixatie, de dynamiek van onze strijd om te overleven en de effecten van onze fundamentele instinctieve behoeften, drijfveren en wat we proberen te vermijden. Het bevat ook veel diepe inzichten die zorgen voor een essentiële transformatie en ontdekking van waarheid en goddelijk potentieel. De mysteries en verborgen waarheden van het Enneagram als hulpmiddel voor ontwaking, genezing, bevrijding en compassie voor je medemens. We realiseren de ware natuur van het Zelf via onze eigen directe ervaring

Welk type ben jij?
https://www.eclecticenergies.com/nederlands/enneagram/test